Danh mục cây xanh

Cây để bàn

Thủy Tùng

Giá: Liên hệ

Cây để bàn

Cát Tường Tím

Giá: Liên hệ

Cây để bàn

Thiên Hương

Giá: Liên hệ

Cây để bàn

Phú Quý

Giá: Liên hệ

Cây để bàn

Vạn lộc

Giá: Liên hệ

Cây để bàn

Vạn Lộc

Giá: Liên hệ

Cây để bàn

Cây phát lộc phát tài

Giá: Liên hệ

Cây để bàn

Cây lưỡi mèo

Giá: Liên hệ

Cây để bàn

Cây tiểu hồng môn

Giá: Liên hệ

Cây để bàn

Kim ngân bím đuôi sam

Giá: Liên hệ

Cây để bàn

Cây phát lộc phát tài nước

Giá: Liên hệ

Cây để bàn

Cây cát tường tím

Giá: Liên hệ