VINATREES đưa ra quy chuẩn chất lượng sản phẩm cây xanh và phụ kiện gồm 5 tiêu chí. Quy chuẩn này được công ty đưa vào hợp đồng dịch vụ, và là điều khoản cam kết, đảm bảo thực hiện của nhà cung cấp dịch vụ.
 
QUY CHUẨN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM CÂY XANH VÀ PHỤ KIỆN: 

1. SẠCH

 • Lá, bề mặt chậu cây, chậu cây, đĩa, kệ, khung, giá, sàn nhà quanh chậu cây sạch.

2. VỪA ĐỦ
 • Hạt popper rải đều, vừa đủ, lượng đất/giá thể vừa đủ

3. ĐỒNG BỘ
 • Chậu và đĩa đồng bộ.
 • Khung giá và chậu cây đồng bộ (cùng kích thước).
 • Sắp xếp đồng bộ loại chậu, cây

4. CÂN ĐỐI
 • Dáng cây trồng cân đối.
 • Kích thước khóm cây và chậu cân đối.
 • Kích thước chậu cây và vị trí cân đối.
 • Tem dán cân đối.
 • Kê xếp cân đối, xoay mặt đẹp ra ngoài

5. ĐÚNG VỊ TRÍ
 • Tem đúng vị trí
 • Đặt cây đúng vị trí