Danh mục cây xanh

Cây phối màu

Cỏ Lan Chi

Giá: Liên hệ

Cây phối màu

Đinh Lăng

Giá: Liên hệ

Cây phối màu

Lá Màu Thái

Giá: Liên hệ

Cây phối màu

Vàng anh lá mít

Giá: Liên hệ

Cây phối màu

Cây chuỗi ngọc

Giá: Liên hệ

Cây phối màu

Cây mắt nai

Giá: Liên hệ

Cây phối màu

Cây ngọc trai

Giá: Liên hệ

Cây phối màu

Cây tía tô cảnh

Giá: Liên hệ

Cây phối màu

Vàng anh cô tòng

Giá: Liên hệ

Cây phối màu

Cây bảy sắc cầu vồng

Giá: Liên hệ

Cây phối màu

Cây thanh táo

Giá: Liên hệ

Cây phối màu

Cây huyết dụ

Giá: Liên hệ