Danh mục cây xanh

Cây trồng viền

Dâm Bụt Đỏ

Giá: Liên hệ

Cây trồng viền

Vàng anh đuôi lươn

Giá: Liên hệ

Cây trồng viền

Cẩm Tú Mai

Giá: Liên hệ

Cây trồng viền

Mẫu đơn đỏ

Giá: Liên hệ

Cây trồng viền

Hồng Lộc

Giá: Liên hệ

Cây trồng viền

Bông Trang

Giá: Liên hệ