Danh mục cây xanh

Chậu Composit cao cấp

Chậu xi măng đá mài trụ tròn lớn 60x60cm

625,000đ

Chậu Composit cao cấp

Chậu xi măng Venus 35x50cm

430,000đ

Chậu Composit cao cấp

Chậu cảnh 1

Giá: Liên hệ

Chậu Composit cao cấp

Chậu cảnh 2

Giá: Liên hệ

Chậu Composit cao cấp

Chậu cảnh 3

Giá: Liên hệ

Chậu Composit cao cấp

Chậu kiểu 4

Giá: Liên hệ

Chậu Composit cao cấp

Chậu kiểu 5

Giá: Liên hệ

Chậu Composit cao cấp

Chậu kiểu lục giác lớn

Giá: Liên hệ

Chậu Composit cao cấp

Chậu chữ nhật

Giá: Liên hệ

Chậu Composit cao cấp

Chậu hình thoi

Giá: Liên hệ