Danh mục cây xanh

Cây cảnh để bàn

Tiểu cảnh đề bàn 03

Giá: Liên hệ

Cây cảnh để bàn

Tiểu cảnh đề bàn 02

Giá: Liên hệ

Cây cảnh để bàn

Tiểu cảnh đề bàn 01

Giá: Liên hệ

Cây cảnh để bàn

Đại niên thanh

Giá: Liên hệ

Cây cảnh để bàn

Vạn niên thanh

Giá: Liên hệ

Cây cảnh để bàn

Ngân hậu

Giá: Liên hệ

Cây cảnh để bàn

Thủy Tùng

Giá: Liên hệ

Cây cảnh để bàn

Cát Tường Tím

Giá: Liên hệ

Cây cảnh để bàn

Phú Quý

Giá: Liên hệ

Cây cảnh để bàn

Vạn lộc

Giá: Liên hệ

Cây cảnh để bàn

Cây phát lộc phát tài

Giá: Liên hệ

Cây cảnh để bàn

Cây lưỡi mèo

Giá: Liên hệ