Danh mục cây xanh

Cây dây leo

Thắng Lằng

Giá: Liên hệ

Cây dây leo

Lan bạch chỉ treo

Giá: Liên hệ

Cây dây leo

Lan Son Môi

Giá: Liên hệ

Cây dây leo

Trúc Bông

Giá: Liên hệ

Cây dây leo

Râu rồng

Giá: Liên hệ

Cây dây leo

Thiên lý

Giá: Liên hệ

Cây dây leo

Lan son môi

Giá: Liên hệ

Cây dây leo

Cây hồng anh

Giá: Liên hệ

Cây dây leo

Kim Ngân

Giá: Liên hệ