Danh mục cây xanh

Cây xanh công trình

Bằng Lăng Tím

Giá: Liên hệ

Cây xanh công trình

Sứ Ấn Độ (Sứ Trắng)

Giá: Liên hệ

Cây xanh công trình

Tràm Bông Vàng

Giá: Liên hệ

Cây xanh công trình

Hoa Ngọc Lan - Hoàng Lan

Giá: Liên hệ

Cây xanh công trình

Cây móng bò tím

Giá: Liên hệ

Cây xanh công trình

Cây bàng Đài Loan

Giá: Liên hệ

Cây xanh công trình

Cây cau lùn

Giá: Liên hệ

Cây xanh công trình

Cau thái trắng

Giá: Liên hệ

Cây xanh công trình

Cây Hoàng Nam

Giá: Liên hệ

Cây xanh công trình

Cây lộc vừng to

Giá: Liên hệ

Cây xanh công trình

Cây mít to

Giá: Liên hệ

Cây xanh công trình

Cây Osaka đỏ

Giá: Liên hệ