Danh mục cây xanh

Cây nội thất

Cây Bạch Mã Hoàng Tử

Giá: Liên hệ

Cây nội thất

Lan Bình Rượu

Giá: Liên hệ

Cây nội thất

Cây Cau đẻ

Giá: Liên hệ

Cây nội thất

Cây chuối rẽ

Giá: Liên hệ

Cây nội thất

Cây Kim Ngân

Giá: Liên hệ

Cây nội thất

Cây Kim Tiền - Cây Kim Phát Tài

Giá: Liên hệ

Cây nội thất

Cây Vạn Thiên Thanh để bàn

Giá: Liên hệ

Cây nội thất

Cây Thiết Mộc Lan

Giá: Liên hệ

Cây nội thất

Cây hồng môn

Giá: Liên hệ

Cây nội thất

Cây đại phú gia

Giá: Liên hệ

Cây nội thất

Cây trúc Hawai

Giá: Liên hệ

Cây nội thất

Cây trúc mây

Giá: Liên hệ