Danh mục cây xanh

Cây đại thụ

Nguyệt Quế (Cặp 3 cây)

Giá: Liên hệ

Cây đại thụ

Sôp (Một cặp)

Giá: Liên hệ

Cây đại thụ

Lộc Vừng

Giá: Liên hệ

Cây đại thụ

Sộp

Giá: Liên hệ

Cây đại thụ

Vú sữa

Giá: Liên hệ

Cây đại thụ

Hoa Sữa

Giá: Liên hệ

Cây đại thụ

Cây Xoài 60 năm tuổi

Giá: Liên hệ

Cây đại thụ

Cây Ổi

Giá: Liên hệ

Cây đại thụ

Cây Ngọc Lan

Giá: Liên hệ

Cây đại thụ

Cây Sung

Giá: Liên hệ

Cây đại thụ

Cây Xoài 50 năm tuổi

Giá: Liên hệ

Cây đại thụ

Cây Bưởi

Giá: Liên hệ